Skip tin tức

Tin tức

Picture of Văn phòng HANU - VU
Thông báo tuyển sinh chương trình Graduate Diploma in TESOL khóa 40
by Văn phòng HANU - VU - Thursday, 5 July 2018, 3:56 PM
 

PG_40

Trường Đại học Hà Nội tuyển sinh khóa Bồi dưỡng sau Đại học K40 (Graduate Diploma in TESOL), thuộc chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh (Master of TESOL) liên kết với Đại học Victoria (Australia)

- Thời gian Phát hành và nhận hồ sơ: Từ ngày 05/07/2018 đế...

Read the rest of this topic
(192 words)
 
Picture of Văn phòng HANU - VU
Thông báo tuyển sinh khóa học Master of TESOL - Tháng 5.2018
by Văn phòng HANU - VU - Thursday, 8 March 2018, 8:36 AM
 

 

Mtesol5.2018

Thông báo số 401/TB-ĐHHN, ngày 05 tháng 3 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội về việc tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh (Master of TESOL) liên kết với Đại học Victoria (Australia) tại Hà Nội.

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm.

 
Picture of Văn phòng HANU - VU
Thông báo tuyển sinh chương trình Graduate Diploma in TESOL khóa 39
by Văn phòng HANU - VU - Wednesday, 7 March 2018, 10:47 AM
 

Grad Dip in TESOL K39

 

Trường Đại học Hà Nội tuyển sinh khóa Bồi dưỡng sau Đại học K39 (Graduate Diploma in TESOL), thuộc chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh (Master of TESOL) liên kết với Đại học Victoria (Australia)

- Thời gian Phát hành và nhận hồ sơ: Từ ngày 05/03/2018...

Read the rest of this topic
(190 words)
 
Picture of Văn phòng HANU - VU
Thông báo tuyển sinh khóa học Master of TESOL - Tháng 1.2018
by Văn phòng HANU - VU - Tuesday, 12 December 2017, 8:53 AM
 

HANU-VU MTESOL Jan 2018

 

Thông báo số 2383/TB-ĐHHN v/v tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh (Master of TESOL) liên kết với Đại học Victoria (Australia) tại Hà Nội.

Thông báo tuyển sinh chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm.

 
Picture of Văn phòng HANU - VU
Ưu đãi học phí chương trình Graduate Diploma in TESOL năm 2018
by Văn phòng HANU - VU - Monday, 13 November 2017, 9:13 AM
 

 

1. Mức ưu đãi học phí

Giảm 10% học phí Giai đoạn Bồi dưỡng sau đại học (Graduate Diploma) của Chương trình liên kết đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh do các giảng viên của Đại học Hà Nội giảng dạy tại Trường Đại học Hà Nội.

2. Đối tượng thụ hưởng

-         Cử nhân các chuyên ngành, tốt nghiệp Trường Đại học Hà Nội.

-         Học viên tham gia Đề án Ngoại ngữ 2020