Skip tin tức

Tin tức

Picture of Văn phòng HANU - VU
Thông báo tuyển sinh khóa học Master of TESOL - Tháng 2.2019
by Văn phòng HANU - VU - Tuesday, 18 December 2018, 3:41 PM
 

 

Thông báo số 3084/TB-ĐHHN, ngày 26 tháng 11 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội về việc tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh (Master of TESOL) liên kết với Đại học Victoria (Australia) tại Hà Nội.

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm.

 
Picture of Văn phòng HANU - VU
Thông báo tuyển sinh khóa học Master of TESOL - Tháng 9.2018
by Văn phòng HANU - VU - Friday, 27 July 2018, 3:35 PM
 

Thông báo số 1481/TB-ĐHHN, ngày 04 tháng 7 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội về việc tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh (Master of TESOL) liên kết với Đại học Victoria (Australia) tại Hà Nội.

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm.

 
Picture of Văn phòng HANU - VU
Thông báo tuyển sinh chương trình Graduate Diploma in TESOL khóa 40
by Văn phòng HANU - VU - Thursday, 5 July 2018, 3:56 PM
 

PG_40

Trường Đại học Hà Nội tuyển sinh khóa Bồi dưỡng sau Đại học K40 (Graduate Diploma in TESOL), thuộc chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh (Master of TESOL) liên kết với Đại học Victoria (Australia)

- Thời gian Phát hành và nhận hồ sơ: Từ ngày 05/07/2018 đế...

Read the rest of this topic
(192 words)
 
Picture of Văn phòng HANU - VU
Thông báo tuyển sinh khóa học Master of TESOL - Tháng 5.2018
by Văn phòng HANU - VU - Thursday, 8 March 2018, 8:36 AM
 

 

Mtesol5.2018

Thông báo số 401/TB-ĐHHN, ngày 05 tháng 3 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội về việc tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh (Master of TESOL) liên kết với Đại học Victoria (Australia) tại Hà Nội.

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm.

 
Picture of Văn phòng HANU - VU
Thông báo tuyển sinh chương trình Graduate Diploma in TESOL khóa 39
by Văn phòng HANU - VU - Wednesday, 7 March 2018, 10:47 AM
 

Grad Dip in TESOL K39

 

Trường Đại học Hà Nội tuyển sinh khóa Bồi dưỡng sau Đại học K39 (Graduate Diploma in TESOL), thuộc chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh (Master of TESOL) liên kết với Đại học Victoria (Australia)

- Thời gian Phát hành và nhận hồ sơ: Từ ngày 05/03/2018...

Read the rest of this topic
(190 words)