Skip tin tức

Tin tức

Picture of Văn phòng HANU - VU
Ưu đãi học phí chương trình Graduate Diploma in TESOL
by Văn phòng HANU - VU - Monday, 3 July 2017, 11:19 AM
 

Ưu đãi học phí Graduate Diploma in TESOL

 

1. Mức ưu đãi học phí

Giảm 10% học phí Giai đoạn Bồi dưỡng sau đại học (Graduate Diploma) của Chương trình liên kết đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh do các giảng viên của Đại học Hà Nội giảng dạy tại Trường Đại học Hà Nội.

2. Đối tượng thụ hưởng

-         Cử nhân các chuyên ngành, tốt nghiệp Trường Đại học Hà Nội.

-         Học viên tham gia Đề án Ngoại ngữ 2020

 

 
Picture of Văn phòng HANU - VU
Thông báo tuyển sinh chương trình Graduate Diploma in TESOL 37
by Văn phòng HANU - VU - Friday, 9 June 2017, 8:33 AM
 

Trường Đại học Hà Nội tuyển sinh khóa 37 chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh (Master of TESOL) liên kết với Đại học Victoria (Australia)

-      Thời gian Phát hành và nhận hồ sơ: Từ ngày 09/06/2017 đến hết ngày 11/08/2017, vào các ngày từ Thứ Hai đến Th...

Read the rest of this topic
(169 words)
 
Picture of Văn phòng HANU - VU
Thông báo tuyển sinh chương trình MASTER of TESOL khóa tháng 9/2017
by Văn phòng HANU - VU - Thursday, 8 June 2017, 10:27 AM
 

Thông báo số 1054/TB-ĐHHN v/v tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh (Master of TESOL) liên kết với Đại học Victoria (Australia) tại Hà Nội.


Thông báo tuyển sinh chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm.

 
Picture of Văn phòng HANU - VU
Thông báo tuyển sinh khóa học Graduate Diploma in TESOL - khóa 36
by Văn phòng HANU - VU - Friday, 31 March 2017, 7:26 PM
 

 

Trường Đại học Hà Nội tuyển sinh khóa 36 chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh (Master of TESOL) liên kết với Đại học Victoria (Australia)

-      Thời gian Phát hành và nhận hồ sơ: Từ ngày 07/03/2017 đến hết ngày 17/04/2017, vào các ngày từ Thứ Hai đến...

Read the rest of this topic
(169 words)
 
Picture of Văn phòng HANU - VU
Thông báo tuyển sinh chương trình Master of TESOL khóa tháng 5/2017
by Văn phòng HANU - VU - Wednesday, 8 March 2017, 9:36 AM
 

 

Thông báo số 438/TB-ĐHHN v/v tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh (Master of TESOL) liên kết với Đại học Victoria (Australia) tại Hà Nội.


Thông báo tuyển sinh chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm.