HANU
You are not logged in. (Login)
 

 
Skip Main Menu

VU-HANU

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
THẠC SĨ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TIẾNG ANH
LIÊN KẾT VỚI ĐH VICTORIA (ÔXTRÂYLIA)
***
MTESOL JOINT-PROGRAM
BETWEEN
HANOI UNIVERSITY (VIETNAM)
AND
VICTORIA UNIVERSITY (AUSTRALIA)
***

Tin tức

Picture of Văn phòng HANU-VU
Thông báo số 232 - TB - ĐHHN - ĐT - v/v tuyển sinh đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh (MTESOL) liên kết với Đại học Victoria (Australia) tại Hà Nội
by Văn phòng HANU-VU - Wednesday, 4 March 2015, 03:30 PM
 
Xin vui lòng xem thông báo tuyển sinh trong tệp tin đính kèm.
Picture of Văn phòng HANU-VU
Thông báo số 1898 - TB - DHHN - DT - v/v tuyển sinh đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh (MTESOL) liên kết với Đại học Victoria (Australia) tại Hà Nội
by Văn phòng HANU-VU - Tuesday, 2 December 2014, 03:57 PM
 
Xin vui lòng xem thông báo tuyển sinh trong tệp tin đính kèm.
Picture of Văn phòng HANU-VU
Thông báo số 1644 - TB - DHHN - DT - v/v tuyển sinh đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh (MTESOL) liên kết với Đại học Victoria (Australia) tại Hà Nội
by Văn phòng HANU-VU - Wednesday, 22 October 2014, 10:18 AM
 
Xin vui lòng xem thông báo tuyển sinh trong tệp tin đính kèm.
Picture of Văn phòng HANU-VU
Thông báo số 778 - TB - DHHN - DT - v/v tuyển sinh đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh (MTESOL) liên kết với Đại học Victoria (Australia) tại Hà Nội
by Văn phòng HANU-VU - Monday, 16 June 2014, 02:18 PM
 
Xin vui lòng xem thông báo trong tệp tin đính kèm.
Picture of Văn phòng HANU-VU
Thông báo tuyển sinh PG khóa 28 - Khoa Sau Đại học - Đại học Hà Nội
by Văn phòng HANU-VU - Monday, 16 June 2014, 02:16 PM
 
Xin vui lòng xem chi tiết trong tập tin đính kèm.

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

Khoa Sau Đại học - Trường Đại học Hà Nội
Website: http://web.hanu.vn/sdh/
Điện thoại: 04 38544498

  Grad2009Alumni

Skip LoginSkip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 Today Friday, 22 May 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
Skip Online Users

Online Users

(last 2880 minutes)
None