Địa chỉ liên hệ

Văn phòng Dự án HANU-VU
Phòng 217, tầng 2, nhà A
Trường Đại học Hà Nội
Km9, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội
ĐT: 04-35430265; 04-38544338 Ext. 1145; Fax: 04-38544550
E-mail:
vu@hanu.edu.vn
Website: www.hanu.vn/vu; http://vu.hanu.edu.vn
HANU-VU Inter-University Office
No 217, Level 2, Building A,
Hanoi University
Km9, Nguyen Trai street, Thanh Xuan, Hanoi, Vietnam
Tel: (+84) 04-35430265; (+84) 04-38544338 Ext. 1145; Fax: 04-38544550
E-mail:
vu@hanu.edu.vn
Website: www.hanu.vn/vu; http://vu.hanu.edu.vn
Last modified: Thursday, 31 March 2016, 5:37 PM