Skip tin tức

Tin tức

Picture of Văn phòng HANU - VU
Thông báo tuyển sinh khóa học Master of TESOL - Tháng 1.2018
by Văn phòng HANU - VU - Tuesday, 12 December 2017, 8:53 AM
 

HANU-VU MTESOL Jan 2018

 

Thông báo số 2383/TB-ĐHHN v/v tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh (Master of TESOL) liên kết với Đại học Victoria (Australia) tại Hà Nội.

Thông báo tuyển sinh chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm.

 
Picture of Văn phòng HANU - VU
Ưu đãi học phí chương trình Graduate Diploma in TESOL năm 2018
by Văn phòng HANU - VU - Monday, 13 November 2017, 9:13 AM
 

 

1. Mức ưu đãi học phí

Giảm 10% học phí Giai đoạn Bồi dưỡng sau đại học (Graduate Diploma) của Chương trình liên kết đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh do các giảng viên của Đại học Hà Nội giảng dạy tại Trường Đại học Hà Nội.

2. Đối tượng thụ hưởng

-         Cử nhân các chuyên ngành, tốt nghiệp Trường Đại học Hà Nội.

-         Học viên tham gia Đề án Ngoại ngữ 2020

 
Picture of Văn phòng HANU - VU
Thông báo tuyển sinh chương trình Graduate Diploma in TESOL khóa 38
by Văn phòng HANU - VU - Monday, 16 October 2017, 3:24 PM
 

Trường Đại học Hà Nội tuyển sinh khóa 38 chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh (Master of TESOL) liên kết với Đại học Victoria (Australia)

-      Thời gian Phát hành và nhận hồ sơ: Từ ngày 17/10/2017 đến hết ngày 29/12/2017, vào các ngày từ Thứ Hai đến Th...

Read the rest of this topic
(169 words)
 
Picture of Văn phòng HANU - VU
Ưu đãi học phí chương trình Graduate Diploma in TESOL
by Văn phòng HANU - VU - Monday, 3 July 2017, 11:19 AM
 

Ưu đãi học phí Graduate Diploma in TESOL

 

1. Mức ưu đãi học phí

Giảm 10% học phí Giai đoạn Bồi dưỡng sau đại học (Graduate Diploma) của Chương trình liên kết đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh do các giảng viên của Đại học Hà Nội giảng dạy tại Trường Đại học Hà Nội.

2. Đối tượng thụ hưởng

-         Cử nhân các chuyên ngành, tốt nghiệp Trường Đại học Hà Nội.

-         Học viên tham gia Đề án Ngoại ngữ 2020

 

 
Picture of Văn phòng HANU - VU
Thông báo tuyển sinh chương trình Graduate Diploma in TESOL 37
by Văn phòng HANU - VU - Friday, 9 June 2017, 8:33 AM
 

Trường Đại học Hà Nội tuyển sinh khóa 37 chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh (Master of TESOL) liên kết với Đại học Victoria (Australia)

-      Thời gian Phát hành và nhận hồ sơ: Từ ngày 09/06/2017 đến hết ngày 11/08/2017, vào các ngày từ Thứ Hai đến Th...

Read the rest of this topic
(169 words)