| Monday, 15 January 2018 |
Global event
Khai giảng lớp Master of TESOL K28
7:45 AM
 

Chương trình Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh (Master of TESOL) liên kết đào tạo giữa Trường Đại học Hà Nội và Đại học Victoria (Australia) khai giảng khóa K28.

Thời gian: 8h00 ngày 15/01/2018

Địa điểm: Trung tâm Giáo dục Quốc tế (IEC), Trường Đại học Hà Nội