General forums

Forum Description Discussions
Tin tức
Tin tức chung
57
Success stories

Success stories

5
Lịch dạy-học
Lịch dạy - học
2
Mẫu biểu

Phần này cung cấp những mẫu biểu cần thiết cho học viên. Sau khi tải về và điền đầy đủ thông tin, học viên có thể gửi tới email của Văn phòng Dự án để được tiếp tục xử lý theo quy trình quản lý.

22
FAQs
FAQs
2
Kết quả HANU Test

Điểm được cập nhật theo nguồn của phòng Đào tạo

10
Công nhận văn bằng

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục

Phòng Quản lý thi Tuyển sinh và Công nhận văn bằng (P.401)

Địa chỉ: 30 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội;

Điện thoại: 04 38683359 (lưu ý: đọc kỹ thông tin trong website trước khi gọi điện thoại vì hầu hết các câu trả lời về...

2