Tin tức

 
 
Picture of Văn phòng HANU - VU
Thông báo số 717/TB-ĐHHN-ĐT v/v tuyển sinh đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh (MTESOL) liên kết với Đại học Victoria (Australia)
by Văn phòng HANU - VU - Monday, 11 June 2012, 3:14 PM
 

Trường Đại học Hà Nội tiếp tục tuyển sinh các khóa đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh liên kết với Đại học Victoria (Australia) tại Tp. Hồ Chí Minh.

Thông tin chi tiết như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh:

a) Giai đoạn I (Postgraduate/PG)

Cử nhân tiếng Anh (hệ chính quy, bằng đại học thứ hai, chuyên tu đại học, mở rộng, vừa làm vừa học hoặc từ xa) đạt một trong hai điều kiện:

+ đạt điểm trung bình ≥6.0 (kết quả toàn khóa học chương trình Cử nhân); hoặc

+ đạt điểm trung bình ≥6.0 HANU Test hoặc IELTS quốc tế (không có điểm thành phần dưới 6.0 và Chứng chỉ không quá 02 năm tính đến ngày nộp hồ sơ).

b) Giai đoạn II (MTESOL)

- Tuyển thẳng vào giai đoạn 2 những học viên đã hoàn thành chương trình Giai đoạn I (PG) của Trường Đại học Hà Nội, và đạt ≥7.0 điểm trung bình toàn khóa.

- Xét tuyển: Trường Đại học Victoria sẽ thẩm định và xét duyệt hồ sơ của những học viên đã hoàn thành chương trình Giai đoạn I (PG) của các trường đại học khác (Ví dụ: Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia, Đại học Canberra - Australia,... với điểm trung bình toàn khóa ≥7.0 và có hồ sơ hợp lệ).

2. Hình thức và thời gian đào tạo:

Chương trình liên kết đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh được thực hiện theo 2 giai đoạn:

- Giai đoạn I (Postgraduate/PG) do các giảng viên Việt Nam giảng dạy.

- Giai đoạn II (MTESOL) do các giảng viên của Đại học Victoria (Australia) giảng dạy.

3. Chương trình đào tạo:

- Giai đoạn I (PG): Xem chi tiết tại địa chỉ: http://vu.hanu.vn

- Giai đoạn II (MTESOL): Xem chi tiết tại địa chỉ: http://vu.hanu.vn

4. Chứng chỉ, văn bằng:

- Chứng chỉ Giai đoạn I (Chứng chỉ PG) do Trường Đại học Hà Nội cấp.

- Bằng Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh (MTESOL) do Đại học Victoria (Australia) cấp.

5. Hồ sơ xin học:

a) Hồ sơ xin học Giai đoạn I (PG):

- Đơn xin học (có thể tải từ địa chỉ http://vu.hanu.vn ).

- Sơ yếu lí lịch có xác nhận của cơ quan hoặc địa phương (có thể tải từ địa chỉ

http://vu.hanu.vn).

- Bản sao công chứng bảng điểm, bằng tốt nghiệp đại học.

- Hai ảnh 4x6, mặt sau ảnh ghi rõ họ, tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh.

b) Hồ sơ xin học Giai đoạn II (MTESOL):

- Đơn xin học (ứng viên có thể xem hướng dẫn điền đơn xin học tại địa chỉ

http://vu.hanu.vn);

- Những ứng viên không có Chứng chỉ PG của Trường Đại học Hà Nội điền thêm đơn “Recognition of Prior Learning” (Ứng viên có thể xem hướng dẫn điền đơn xin học tại địa chỉ http://vu.hanu.vn ).

- Bản dịch công chứng bằng tốt nghiệp đại học.

- Bản dịch công chứng bảng điểm, Chứng chỉ PG.

- Bản dịch Giấy chứng nhận thâm niên công tác (có thể tải từ địa chỉ

http://vu.hanu.vn ).

- Bốn ảnh 4x6, mặt sau ảnh ghi rõ họ, tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh.

6. Tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh, khai giảng:

Thời gian

Hướng dẫn nộp hồ sơ

§ Đối với Giai đoạn I (PG):

- Nhận hồ sơ từ ngày 11/06/2012 đến ngày 31/07/2012.

- Khai giảng (dự kiến): 11/08/2012.

- Hồ sơ gửi chuyển phát nhanh theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại:

Văn phòng Dự án HANU-VU

Phòng 217, tầng 2, nhà A

Trường Đại học Hà Nội

Km9, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

ĐT: 04-35430265; 04-38544338 Ext. 1145;

Fax: 04-38544550

- Học viên phải quét (scan) 01 bộ hồ sơ định dạng pdf và gửi về địa chỉ email: vu@hanu.edu.vn;

- Hồ sơ đã nộp miễn trả lại.

§ Đối với Giai đoạn II

(MTESOL):

- Nhận hồ sơ từ ngày 11/06/2012 đến ngày 03/08/2012.

- Khai giảng (dự kiến): 24/09/2012.

7. Học phí

a) Giai đoạn I (PG): 14.000.000 đồng (Mười bốn triệu đồng).

b) Giai đoạn II (MTESOL): 81.000.000 đồng (Tám mốt triệu đồng). Trường Đại học Hà Nội được quyền thay đổi học phí cho từng khóa học.

8. Liên hệ:

Tại Tp. Hồ Chí Minh:

Cô Nguyễn Thanh Nga (Điều phối viên

tại TPHCM).

ĐT: 0918070842

Email: nga.nguyen@hanu.edu.vn

Tại Hà Nội:

Cô Phạm Thị Phượng (Điều phối viên,

Phụ trách Văn phòng HANU-VU)

ĐT: 0983313276

Email: phuongpt@hanu.edu.vn

Xin vui lòng xem văn bản Thông báo trong tệp tin đính kèm.