Tin tức

 
 
Picture of Văn phòng HANU - VU
Danh mục các chương trình liên kết đào tạo đã được Bộ GD&ĐT phê duyệt
by Văn phòng HANU - VU - Thursday, 19 July 2012, 9:23 AM
 
Danh mục các chương trình liên kết đào tạo đã được Bộ GD&ĐT phê duyệt
Cục Đào tạo với nước ngoài thông báo danh mục các chương trình liên kết đào tạo đã được Bộ GD&ĐT phê duyệt được cập nhật đến ngày 20/6/2012
Danh sách chi tiết xem file đính kèm
http://vied.vn/vn/media/tainguyen/tailieuhuongdan/danh-muc-cac-chuong-trinh-lien-ket-dao-tao-da-duoc-bo-gddt-phe-duyet_5740.aspx