Tin tức

 
 
Picture of Văn phòng HANU - VU
Thông báo tuyển sinh PG khóa 27 - Khoa Sau Đại học - Đại học Hà Nội
by Văn phòng HANU - VU - Thursday, 6 March 2014, 10:49 AM
 
Xin mở file đính kèm để xem thông báo
ÔN TẬP:
1. Lịch học: 18:00 – 20:00, thứ 2 – 4 – 6, 20 buổi, bắt đầu từ ngày 17/3/2014
2. Địa điểm học: Thông báo vào ngày học đầu tiên.
3. Lệ phí: 4.000.000 đ, nộp tại Khoa Sau đại học (P. 211 nhà C) từ ngày 04/3.

(http://web.hanu.vn/sdh/mod/forum/discuss.php?d=468)