Lịch dạy-học

 
 
Picture of Văn phòng HANU - VU
Thời gian biểu các đợt học
by Văn phòng HANU - VU - Wednesday, 12 October 2016, 10:53 AM
 

Chương trình liên kết đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh (Master of TESOL) được thực hiện theo 2 giai đoạn:

1. Giai đoạn I (Graduate Diploma in TESOL): Do các giảng viên được đào tạo tại nước ngoài của Trường Đại học Hà Nội giảng dạy

- Thời gian hoàn thành: 5 - 7 tháng

- Bắt đầu học vào tháng 03, tháng 06 và tháng 10 (Tuyển sinh trước đợt học 2 - 3 tháng)

2. Giai đoạn II (Master of TESOL): Do các giảng viên Đại học Victoria (Australia) giảng dạy

- Thời gian hoàn thành: 1 năm

- Bắt đầu học vào tháng 01, tháng 05 và tháng 9 (Tuyển sinh trước đợt học 2 - 3 tháng) Thời gian cụ thể của từng đợt học sẽ được thông báo trực tiếp tới các học viên

3. Địa điểm học: Tại Hà Nội: Trường Đại học Hà Nội, Km9 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội

4. Điều phối chương trình: Cô Phạm Thị Phượng

Văn phòng Dự án HANU-VU

Phòng 217, tầng 2, nhà A Trường Đại học Hà Nội Km9, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội

ĐT: 04-35430265; 04-38544338 Ext. 1145;

Fax: 04-38544550

E-mail: vu@hanu.edu.vn

Website: www.hanu.vn/vu; http://vu.hanu.edu.vn

Facebook: HANU-VU MTESOL