FAQs

 
 
Picture of Văn phòng HANU - VU
FAQs - Minor Thesis
by Văn phòng HANU - VU - Monday, 18 January 2016, 10:16 AM
 
CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO QUỐC TẾ GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI VÀ ĐẠI HỌC VICTORIA (AUSTRALIA)

THẠC SỸ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TIẾNG ANH
(MASTER OF TESOL)

FAQs – Minor Thesis

1. Với điều kiện như thế nào thì học viên sẽ được tham gia làm khóa luận – Minor Thesis?

- Đối với học viên đang theo học:
¬ Học viên đạt điểm Xuất sắc (≥ 80/100) của môn 1 – Education Research Design and Methods, hoặc
¬ Học viên đạt điểm Giỏi (≥ 70/100) của môn 1 – Education Research Design and Methods, và vượt qua vòng phỏng vấn của Điều phối viên hoặc người được chỉ định.
- Đối với học viên đã có bằng Thạc sỹ, học viên cần có Thesis Proposal và sẽ phỏng vấn với Điều phối viên hoặc người được chỉ định.

2. Học viên đã nhận bằng Master of TESOL có thể được chấp nhận học lên chương trình tiến sỹ trong nước không hay bắt buộc phải có Minor Thesis mới được học?

 Học viên đã có bằng Master of TESOL có đủ điều kiện để đăng kí học Tiến sĩ cả trong và ngoài nước. Do chương trình của chúng ta theo hướng thực hành (course-work) nên khi học lên chương trình Tiến sĩ cần học một chương trình chuyển đổi với các môn học liên quan đến kĩ năng nghiên cứu.
Những học viên có Minor Thesis sẽ thuận lợi hơn khi xét tuyển vào các chương trình Tiến sỹ trong và ngoài nước.

3. Địa điểm học

- Địa điểm học: Đại học Hà Nội, Km9 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

4. Có phải học trực tiếp với Giảng viên hay học hoàn toàn qua mạng?

- Các học viên tham dự 02 đợt học tập trung với thời lượng 10 buổi/đợt học, thời điểm học mỗi đợt cách nhau 3 tháng (vào tháng 1, tháng 5 và tháng 9 hàng năm). Trong thời gian tham dự lớp học, học viên cũng sẽ được Điều phối viên của chương trình và giáo viên hướng dẫn chi tiết. Sau đó học viên liên hệ với giáo viên qua email và skype.

5. Thời gian hoàn thành luận văn

- Học tập trung: thời gian để hoàn thành Minor Thesis là trong vòng 6 tháng
- Học bán thời gian: thời gian để hoàn thành Minor Thesis kéo dài trong vòng 1 năm.

6. Thời gian đăng kí học

- Học viên có nhu cầu học đăng kí với văn phòng. Văn phòng sẽ liên lạc với Đại học Victoria và họ sẽ hướng dẫn học viên các thủ tục tiếp theo. Sau khi kết thúc thời gian nghiên cứu và làm luận văn, tùy theo loại hình học viên đăng kí là Full – time (6 tháng) hay Part – time (1 năm), học viên sẽ nộp luận văn để được Hội đồng của Đại học Victoria chấm điểm, sau đó học viên sẽ được chứng nhận đã hoàn thành Minor Thesis

Để có thêm thông tin về chương trình Minor Thesis, anh/chị có thể tham khảo qua đường link sau đây: http://www.vu.edu.au/units/AED6001