Kết quả HANU Test

 
 
Picture of Văn phòng HANU - VU
Kết quả tuyển sinh PG32 (17/01/2016)
by Văn phòng HANU - VU - Tuesday, 16 February 2016, 2:41 PM
 
Anh/ chị vui lòng xem tại file đính kèm

Nếu có thắc mắc, anh/ chị vui lòng liên hệ với văn phòng theo địa chỉ email: vu@hanu.edu.vn hoặc điện thoại: 04 3543 0265.

Best regards,