Công nhận văn bằng

 
 
Picture of Văn phòng HANU - VU
Hướng dẫn làm hồ sơ
by Văn phòng HANU - VU - Monday, 9 May 2016, 11:11 PM
 

Mẫu 01: Thạc sĩ Lý luận và phương pháp giảng dạy Tiếng Anh liên kết giữa Đại học Victoria (Australia) và Đại học Hà Nội.

1. Đơn đề nghị (Download tại file đính kèm)
2. Bản sao công chứng dịch: bằng Thạc sĩ do ĐH Victoria cấp;
3. Bản sao công chứng dịch: kết quả học tập Thạc sĩ do ĐH Victoria cấp;
4. Bản sao công chứng: chứng chỉ Bồi dưỡng sau đại học PG do ĐH Hà Nội cấp;
5. Bản sao công chứng: kết quả học tập do ĐH Hà Nội cấp;
6. Bản sao công chứng bằng và bảng điểm bậc Đại học;
7. Chứng chỉ ngoại ngữ (nếu giấy phép và trường nước ngoài yêu cầu);
8. Bảo sao giấy xác nhận của ĐH Hà Nội về việc hoan thành chương trình liên kết đào tạo do ĐH Hà Nội cấp.