Kết quả HANU Test

 
 
Picture of Văn phòng HANU - VU
Kết quả tuyển sinh PG33 (15/05/2016)
by Văn phòng HANU - VU - Wednesday, 12 October 2016, 11:13 AM
 

Anh/ chị vui lòng xem tại file đính kèm

Nếu có thắc mắc, anh/ chị vui lòng liên hệ với văn phòng theo địa chỉ email: vu@hanu.edu.vn hoặc điện thoại: 04 3543 0265.

Best regards,