Tin tức

 
 
Picture of Văn phòng HANU - VU
Ưu đãi học phí chương trình Graduate Diploma in TESOL
by Văn phòng HANU - VU - Monday, 3 July 2017, 11:19 AM
 

Ưu đãi học phí Graduate Diploma in TESOL

 

1. Mức ưu đãi học phí

Giảm 10% học phí Giai đoạn Bồi dưỡng sau đại học (Graduate Diploma) của Chương trình liên kết đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh do các giảng viên của Đại học Hà Nội giảng dạy tại Trường Đại học Hà Nội.

2. Đối tượng thụ hưởng

-         Cử nhân các chuyên ngành, tốt nghiệp Trường Đại học Hà Nội.

-         Học viên tham gia Đề án Ngoại ngữ 2020