Kết quả HANU Test

 
 
Picture of Văn phòng HANU - VU
Kết quả tuyển sinh PG 38 (thi ngày 14/01/2018)
by Văn phòng HANU - VU - Thursday, 5 July 2018, 3:06 PM
 

Quyết định số 2085/QĐ-ĐHHN ngày 17 tháng 01 năm 2018 về việc công nhận kết quả kì thi HANU TEST ngày 14 tháng 01 năm 2018, tuyển sinh thạc sĩ Lý luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh với Đại học Victoria (Australia)