Kết quả HANU Test

 
 
Picture of Văn phòng HANU - VU
Kết quả tuyển sinh PG 39 (thi ngày 13/05/2018)
by Văn phòng HANU - VU - Thursday, 5 July 2018, 3:06 PM
 

Quyết định số 1112/QĐ-ĐHHN ngày 16 tháng 5 năm 2018 về việc công nhận kết quả kì thi HANU TEST ngày 13 tháng 5 năm 2018, tuyển sinh thạc sĩ Lý luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh với Đại học Victoria (Australia)