Tin tức

 
 
Picture of Văn phòng HANU - VU
Thông báo tuyển sinh khóa học Master of TESOL - Tháng 2.2019
by Văn phòng HANU - VU - Tuesday, 18 December 2018, 3:41 PM
 

 

Thông báo số 3084/TB-ĐHHN, ngày 26 tháng 11 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội về việc tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh (Master of TESOL) liên kết với Đại học Victoria (Australia) tại Hà Nội.

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm.